Tuesday, December 23, 2008

Buletin Labu

PKR Dun Labu juga tidak ketinggalan dalam menyebarkan maklumat penting dan berguna kepada penduduk sekitar Dun Labu. Sebuah blog rasmi yang berbentuk online newsletter iaitu Buletin Labu telah diterbitkan oleh Unit Dun Labu. Buletin ini memaparkan isu semasa yang berlaku di sekitar Dun Labu.

Buletin ini juga diterbitkan setiap hari Khamis. Untuk melawat dan mendapatkan maklumat semasa berkenaan di Dun Labu, sila layari:
http://buletinlabu.blogspot.com/